Teosto ja musiikkialan järjestöt ryhtyvät toimenpiteisiin selvityksen pohjalta

Teosto ja musiikkialan järjestöt ryhtyvät toimenpiteisiin selvityksen pohjalta

Suomalaisen musiikkialan toimijat pyrkivät edistämään sukupuolten tasapuolisuutta monin eri keinoin. Maaliskuussa julkaistu Vastakaiun toteuttama tutkimus paljasti, että jopa 70 prosenttia naispuolisista säveltäjistä ja sanoittajista kokee alalla vallitsevan epätasa-arvon.

Musiikkialan järjestöt ovat nyt ryhtyneet toteuttamaan toimenpiteitä tasa-arvon edistämiseksi tutkimustulosten pohjalta. Näihin toimenpiteisiin kuuluvat mm. Yhdenvertainen musiikkiala -teesien uudelleenaktivointi, opettajien täydennyskoulutushanke monimuotoisuuden edistämiseksi musiikkialalla, kampanjointi sukupuolten tasa-arvosta musiikkialalla sekä verkostoitumis- ja koulutustilaisuuksien järjestäminen.

Tutustu tutkimukseen ja toimenpiteisiin tarkemmin:

https://www.teosto.fi/musiikkiala-toimii-yhdessa-sukupuolitasa-arvon-edistamiseksi/

Share this post