Teoston tutkimus: Musiikkialalla esiintyy yhä runsaasti syrjintää – erityisesti etniseen taustaan, ikään ja sukupuoleen liittyvä syrjintä yleistä

Teoston tutkimus: Musiikkialalla esiintyy yhä runsaasti syrjintää – erityisesti etniseen taustaan, ikään ja sukupuoleen liittyvä syrjintä yleistä

Vastakaiku toteutti Teoston toimeksiannosta helmi–maaliskuussa kyselytutkimuksen, jolla selvitettiin yhdenvertaisuuden tilaa sekä syrjintää musiikkialalla. Kyselyn kautta kerättiin tietoa eri ryhmien syrjintäkokemuksista sekä niiden vaikutuksista musiikkialan kehitykseen.

Suomen musiikkialalla esiintyy edelleen runsaasti syrjintää ja epäasiallista kohtelua. Esimerkiksi etniseen vähemmistöön kuuluvista jopa 61 % oli kokenut taustaansa liittyvää syrjintää. Alan ammattilaiset kaipaavat avoimempaa keskustelua rasismista ja syrjinnästä sekä selkeämpiä käytäntöjä sen estämiseksi.

Kyselyyn vastasi kaikkiaan 914 musiikkialalla toimivaa henkilöä. Vastaajista valtaosa oli musiikin säveltäjiä, sanoittajia tai esittäjiä. Selvästi suurin osa (45 %) vastaajista oli freelancereita, mutta vastauksia saatiin laajasti myös järjestöjen ja organisaatioiden työntekijöiltä sekä yrittäjiltä.

Vastaajista alle puolet piti musiikkialaa yhdenvertaisena. Vastausten mukaan syrjintä ja ennakkoluulot rasittavat alaa vahvasti, estäen monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumisen. Toisaalta alan koettiin menneen myös eteenpäin erityisesti sukupuolten välisessä tasa-arvossa ja nuorempia sukupolvia pidettiin aiempaa ennakkoluulottomampia.

Teoston tiedote 21.3

Helsingin Sanomien artikkeli: Liki puolet musiikkialan ammattilaisista on harkinnut alanvaihtoa syrjinnän takia

MTV-Uutiset: Musiikkialalla Suomessa esiintyy runsaasti syrjintää

Yle Areena – Jälkinäytös

Share this post