Author - Suvi Mutanen

Ilmoittaudu webinaariin: Tarina siitä, miten katse kääntyy junan viallisesta komponentista asiakkaaseen

Tunnetko organisaation, jonka strategiasta ei löytyisi asiakasta? Niin se löytyi myös VR FleetCarelta. Pitkät perinteet ja raideliikenteen poikkeuksellinen syväosaaminen pitivät katsetta kuitenkin tiukasti tuotannossa.Tule mukaan 30.11. klo 9-10 kuulemaan mielenkiintoinen ja innostava tarina siitä, miten VR FleetCare lähti neljä vuotta sitten periksiantamattomasti johdattamaan organisaatiotaan kohti asiakaslähtöistä kulttuuria. Matkan varrelle...

Read more...

Myynti & Markkinointi 2023 -barometri kertoo alan suuntaviivoista: tutustu barometrin tuloksiin

Tutustu Myynti & Markkinointi 2023 -barometriin, jossa kartoitettiin myynti- ja markkinointityön nykytilaa ja arvostusta. Barometrin toteuttivat Vastakaiku ja Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset (MMA). Siinä käsiteltiin myynnin ja markkinoinnin johtamista, työelämän muutosta, teknologista kehitystä ja tulevaisuuden trendejä. Kyselyyn vastasi 678 alan ammattilaista eri puolilta Suomea, ja tutkimuksen laadullisessa osassa haastateltiin...

Read more...

Lataa Yrityspäättäjien viestintäbarometrin 2. osa: Tulevaisuuden viestintä- ja vuorovaikutustaidot

Tutustu Yrityspäättäjien viestintäbarometrin 2. osaan, jossa tarkastellaan tulevaisuuden viestintä- ja vuorovaikutustaitoja. Barometrissa Vastakaiku ja viestintätoimisto Kaiku kartoittivat suomalaisyritysten viestinnän tilaa ja strategista asemaa. Kyselyyn vastasi 120 yrityspäättäjää, joista suurin osa edusti vähintään 100 miljoonan euron liikevaihtoa omaavia yrityksiä ja toimi johtoryhmän jäseninä. Barometrin 2. osassa keskitytään erityisesti siihen, mitkä viestintä-...

Read more...

Myynti- ja markkinointialan ammattilainen: kerro näkemyksesi alasta ja sen tulevaisuudesta!

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA toteuttaa Myynti & Markkinointi -barometrin nyt kolmatta kertaa. Barometrillä kartoitetaan myynti- ja markkinointityön tilaa ja lähitulevaisuutta sekä työn osaamistarpeiden ja johtamisen muutosta. Katso lisää ja vastaa barometriin: https://response.questback.com/isa/qbv.dll/bylink?p=5cLtGLPD5OwMKfd-NazJLCgU7k2NlZcyNm1s7PioTigl54xQTfeeqjWC9UBunU8e0

Read more...

DVV:n Digiturvabarometri: Joka viides suomalainen joutunut digirikosten kohteeksi

Vastakaiku toteutti Digi- ja väestötietovirastolle Digiturvabarometrin. Digiturvabarometrissa selvisi, että joka viides suomalainen on joutunut internetissä petoksen tai muun rikoksen kohteeksi. Vain noin puolet on ilmoittanut rikoksesta poliisille. Yleisimpiä digiturvallisuuteen liittyviä uhkia ovat huijausviestit ja tietojenkalastelu. Suomalaisten luottamus digitaaliseen turvallisuuteen on kuitenkin edelleen vahva. Yli 80 prosenttia luottaa oman työnantajan,...

Read more...

Teosto ja musiikkialan järjestöt ryhtyvät toimenpiteisiin selvityksen pohjalta

Suomalaisen musiikkialan toimijat pyrkivät edistämään sukupuolten tasapuolisuutta monin eri keinoin. Maaliskuussa julkaistu Vastakaiun toteuttama tutkimus paljasti, että jopa 70 prosenttia naispuolisista säveltäjistä ja sanoittajista kokee alalla vallitsevan epätasa-arvon. Musiikkialan järjestöt ovat nyt ryhtyneet toteuttamaan toimenpiteitä tasa-arvon edistämiseksi tutkimustulosten pohjalta. Näihin toimenpiteisiin kuuluvat mm. Yhdenvertainen musiikkiala -teesien uudelleenaktivointi, opettajien täydennyskoulutushanke monimuotoisuuden...

Read more...

Haaga-Helian ammattikorkeakoulu: Ravintola- ja matkailualalla työskentelevät viihtyvät työssään – tutkimus paljastaa alan veto- ja pitovoimatekijät

Vastakaiku toteutti Haaga-Helialle tutkimuksen majoitus-, ravintola- ja matkailualan veto- ja pitovoimatekijöistä. Tutkimuksessa selvisi, että MaRaMa-alan työntekijät viihtyvät työssään, ja pitävät tärkeinä etenkin hyvää työilmapiiriä ja asiakaspalvelutyötä. Alan pitovoimaa vahvistavat myös monipuoliset tehtävät ja mielekkääksi koettu työ. Alalta poistyöntäviä tekijöitä ovat puolestaan epäsäännölliset työajat ja alhainen palkkataso. Kuitenkin 59 prosenttia...

Read more...

Adeona: Kaupallisen tuotetiedon hallinnan nykytila Suomessa 2023 -webinaari

Adeonan toimitusjohtaja Patrik Palatz ja Vastakaiun toimitusjohtaja Katariina Tenhunen pureutuvat webinaarissa uunituoreisiin tutkimustuloksiin. Millainen merkitys tuotetiedonhallinalla on yrityksen menestykseen tai asiakaskokemukseen? Entä mitkä ovat tuotetiedonhallinnan vahvuudet ja tyytyväisyys tuotetiedonhallintaan? Kuinka tekoäly näkyy tuotetiedonhallinnassa nyt ja tulevaisuudessa? Tutustu tutkimustuloksiin ja katso webinaari: https://adeona.ac-page.com/Kaupallisen_tuotetiedon_hallinta_Suomessa_2023

Read more...

ProComin Aamu ytimessä: Tulevaisuuden viestintä- ja vuorovaikutustaidot – ja miten tekoäly muuttaa asetelmaa?

Viestintätoimisto Kaiun Tutkimustoimisto Vastakaiulla teettämässä Yrityspäättäjien viestintäbarometri -tutkimuksessa nousee esiin viisi tärkeintä tulevaisuuden viestintä- ja vuorovaikutustaitoa. Tässä tilaisuudessa käydään läpi, kuinka tekoälyn ja viestinnän teemat peilautuvat suomalaisyritysten johtajien tuoreisiin näkemyksiin. Aiheista keskustelemassa Vastakaiun toimitusjohtaja Katariina Tenhunen, viestintätoimisto Kaiun valmennusjohtaja Ville Kormilainen sekä tilaisuuden moderaattori, Kaiun osakas ja ProComin Valmentajaverkoston puheenjohtaja...

Read more...

Teoston tutkimus: Nais- ja miesmusiikintekijöillä täysin eri käsitys alan tasa-arvoisuudesta – musiikkiala ryhtyy toimenpiteisiin

Vastakaiku toteutti Teoston ja 10 muun musiikkialan toimijan toimeksiannosta laajan selvityksen, jolla kartoitettiin musiikkialan sukupuolisen tasa-arvon nykytilannetta ja etsittiin toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi jatkossa. Tutkimuksen kohderyhminä olivat musiikin ammattilaiset, harrastajat, opiskelijat sekä alan vaikuttajat. Tutkimuksen mukaan 70 prosenttia naispuolisista säveltäjistä ja sanoittajista kokee musiikkialan epätasa-arvoisena, kun miesten  keskuudessa luku on vain...

Read more...